JAK SE STÁT DÁRCEM PLASMY

Poptávka po krevní plasmě neustále narůstá. Stále více lidí totiž v průběhu života potřebuje léky, které se z ní vyrábí. Fakt, že plasmu nelze uměle vyrobit a jinak získat, je tak pro spoustu lidí motivací stát se pravidelnými dárci.