Plazma - síla zdraví

Vykonat dobrou věc

Darováním krevní plazmy děláte dobrou věc. Neboť tato cenná tekutina v lidském těle je lék zachraňující život.

Co je krevní plazma?

Lidská krev se skládá z krevní plazmy a z krevních buněk. Krevní plazma představuje téměř polovinu objemu krve. Obsahuje nejrůznější životně důležité látky jako ionty, cukry, tuky, protilátky, enzymy, hormony a další.

Pro současnou medicínu je lidská plazma získávaná od dárců nenahraditelná. Používá se buďto v celku jako čerstvě zmražená přírodní plazma anebo se zpracovává a získávají se z ní důležité léky, jako jsou protilátky, srážlivé faktory a další.

Jak se plazma získává?

Po lékařském vyšetření a kontrole zdravotního stavu je dárci odebrána plazma. Plazmaferetický přístroj odděluje plazmu od krvinek. Krvinky se vrací dárci zpět, plazma se shromažďuje odděleně. Po odběru se plazma zmrazí na -30 °C, uskladní a otestuje na různé původce nemocí.

K čemu potřebujeme plazmu?

Plazma je po zpracování použita pro léčbu vrozených nebo získaných onemocnění. Jedná se například o poruchy srážlivosti, oslabený imunitní systém nebo léčbu pacientů s popáleninami nebo po dopravních nehodách.

Průběh odběru

Stejně jako u běžného darování krve napíchne zdravotní sestra žílu ve vaší paži a na jehlu připojí kanylu (trubičku). Krev putuje do sterilního systému pro odběr plazmy, který je na jedno použití a je připojen na zařízení kontrolované počítačem.Tekutá plazma se od krvinek odstředí v krevním separátoru. Plazma se shromažďuje ve sběrné nádobě a krvinky jsou stejnou kanylou vráceny do krevního oběhu dárce. Celý bezpečný proces zabere 45 až 60 minut.

Kdo může darovat?

Jak probíhá odběr plazmy?

První návštěva v centru sanaplasma

Kdo může darovat?

Nezbytné předpoklady pro darování plazmy:

 • Zdravý člověk ve věku 18 až 65 let

 • Váha 50 – 150 kg

 • Ochota podstoupit vstupní lékařskou prohlídku

 • 45 až 60 minut času jednou za 14 dní

Plazmu vám nemůžeme začít odebírat, pokud:

 • se necítíte zdraví

 • jste se v posledních šesti měsících nechali ozdobit tetováním nebo piercingem

 • jste v nedávné době podstoupili imunizaci

 • máte velmi tenké žíly na pažích

Na první návštěvu, v rámci které probíhá kompletní lékařské vyšetření, si vyhraďte dostatek času.

zpět

Jak probíhá odběr plazmy?

Před darováním:

 • den předem a v den odběru zvyšte příjem tekutin

 • v den odběru je vhodné jíst vyváženou stravu, především by neměla být příliš tučná; nechoďte darovat nalačno

 • v den odběru a předchozí večer není vhodné pít alkohol ani nápoje s kofeinem, neboť odvodňují organismus

 • pokud se cítíte nemocní, raději se přeobjednejte

 • těšně před darováním si zajděte na WC

V průběhu darování:

 • nežvýkejte žvýkačku

 • pokud se necítíte dobře, informujte našeho lékaře

Po darování:

po odběru si u nás můžete odpočinout u šálku kávy nebo surfováním po internetu (bezplatně)

zpět

První návštěva v centru sanaplasma

 • Navštivte prosím nejbližší centrum sanaplasma a s sebou si vezměte občanský průkaz

 • Lékař našeho centra vám v písemné i ústní podobě poskytne všechny nezbytné informace

 • Poté, co vyplníte vstupní dotazníky, proběhne lékařská prohlídka

 • Pokud je vše v pořádku, můžete ihned darovat

 • Každou další návštěvu si raději zapisujte

 • K odběru můžete chodit každých 14 dní

1. Dárce na recepci obdrží dotazník a „průchodový list“

2. Před darováním je dárce „vyzpovídán“

3. Darování začíná

4. Dárce dostává finanční náhradu za vynaložený čas a úsilí a plánuje si další návštěvu

zpět

Oficiální předpisy

Sanaplasma je držitelem licence Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Při své práci přísně dodržuje platné zákony a předpisy České republiky týkající se dárcovství krve a transfúzí, stejně jako zákony a předpisy evropské. Jsou to například:

- Zákon 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů

- Vyhláška 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi)

- Vyhláška 411/2004 Sb., o výrobě a distribuci léčiv

- Příručka pro přípravu, použití a zajištění kvality krevních složek, doporučení č. R (95) 15, 13. vydání, Evropská rada

- Směrnice 2002/98/EC Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. ledna 2003, které udává standardy kvality a bezpečnosti pro odběr, testování, zpracování, skladování a distribuci lidské krve a krevních složek a pozměňující nařízení č. 2001/83/EC

- Směrnice Komise č. 2004/33/EC ze dne 22. března 2004, která zavádí směrnici č. 2002/98/EC Evropského parlamentu a Rady a týká se určitých technických požadavků na krev a krevní složky

- Příloha 14 k Příručce EU o osvědčených metodách zpracování, název: Zpracování léčiv odvozených z lidské krve nebo krevní plazmy, Evropská komise, 31. března 2000 Lidská plazma k frakcionaci (Plasma humanum ad separationem), monografie č. 853, Evropská komise pro farmakopéu

Pomáhají nemocným

Představujeme naše dárce: V krátkém rozhovoru prozradí, co je motivuje darovat plazmu a jak pečují o vlastní zdraví.

Všechny rozhovory

Rozhovor se Šárkou z Pardubic

Rozhovor s Michalem Čeladníkem ze Zlína

Rozhovor se Světlanou Varkočkovou z Ostravy

Rozhovor s Lucií z Liberce

Rozhovor s Liborem Brzobohatým z Brna

Rozhovor s Marcelou Konárkovou z Plzně

Rozhovor s Ivou a Martinou z Ústí nad Labem

Rozhovor s Davidem Sedláčkem z Olomouce

„Darováním plazmy dělám také něco pro své zdraví“

Šárka Dvořáková je mladá, svobodná a má mnoho zájmů. „Jsem normální holka,“ říká o sobě, „a přeji si tak jako mnozí jiní hlavně spokojený a klidný rodinný život, mít kamarády, dobrou práci a samozřejmě zdraví.“ To nejcennější, co má – čas – věnuje lidem, kteří potřebují pomoc.

Proč darujete krevní plazmu?

Šárka Dvořáková: Nejdřív, to jsem ještě studovala na VŠ, byla asi největší motivací finanční kompenzace za odběr plazmy. To se postupem času zásadně změnilo. Teď je mi 27 a plazmu daruji pravidelně, protože si uvědomuji, jak je darování plazmy důležité. Chci pomoci lidem, kteří to potřebují, a přitom mě to stojí jenom chvíli z mého volného času.

Takže darujete krevní kvůli druhým?

Šárka Dvořáková: Ano, ale i kvůli sobě. Pocit, že něco dělám pro ostatní, je prostě skvělý. Navíc také z darování profituji. Jsem pravidelně a pečlivě vyšetřována a má krev je testována na různé nemoci. Tak dělám hodně i pro své zdraví.

Co jinak děláte pro své zdraví?

Šárka Dvořáková: Občas sportuji, jezdím na kole a na bruslích nebo jdu jen na procházku. Ráda si zahraji squash a nepiji žádný alkohol. Navíc den před návštěvou sanaplasmy se snažím nejíst tučná jídla a piji hodně čisté vody.

Víte, na co se krevní plazma používá?

Šárka Dvořáková: Myslím, že každého dárce zajímá, co se s jeho plazmou děje dál, jak a k čemu se použije. Dočetla jsem se, že se moje plazma používá jako základ pro výrobu různých léků, k léčení různých nemocí imunitního systému nebo srážlivosti krve. Od té doby, co jsem se dozvěděla , že se používá i při léčbě pacientů s rakovinou, na kterou zemřel můj děda, se má motivace k darování zásadně změnil a proto mám velmi dobrý pocit, když daruji krevní plazmu.

zpět

„Krev a krevní plazma jsou dvě životně důležité a nenahraditelné látky.“

Michal Čeladník má 29 let a je otcem tří dětí. Od roku 2012 daruje pravidelně jak krevní plazmu, tak i krev. Stavební projektant tráví většinu svého volného času s rodinou a hodně sportuje.

Jaké jsou Vaše plány do budoucna?

Michal Čeladník: Mé plány jsou úzce spjaté s rodinou. Postavit dům se zahrádkou, zajistit budoucnost dětí. Chci žít šťastný a spokojený život.

Jakým zálibám se věnujete ve svém volném čase?

Michal Čeladník: Jsem sportovec. Věnuji se vysokohorské turistice, hraji golf a minigolf. Aktivně dělám triatlon a běhám ultramaratony.

Kdo Vás přivedl na myšlenku darovat krevní plazmu?

Michal Čeladník: Doporučil mi to můj kamarád. Když jsem zjistil, jak je plazma důležitá, začal jsem chodit darovat pravidelně. To bylo v roce 2012.

Co děláte pro své zdraví?

Michal Čeladník: Jsem konzument zelených potravin, makrobiotické stravy. Piji převážně vodu a jako sportovec chodím 2 x ročně na preventivní prohlídky ke sportovnímu lékaři.

Záleží Vám na osudu nemocných lidí?

Michal Čeladník: V rámci svých možností podporuji organizace, které pomáhají nemocným. Například peníze za odběr krevní plazmy posílám organizaci Dobrý Anděl.

Máte nějaké osobní přání?

Michal Čeladník: Chci si zaběhnout největší ultramaratonový závod v Evropě RUN DO Mount Blanc v Chammonye ve Francii.

zpět

„Mám potřebu pomáhat těm nejmenším a nejpotřebnějším z nás.“

Světlana Varkočková chodí pravidelně darovat plazmu, aby pomohla jiným lidem. Kromě toho využívá 52-letá maminka čtyř dětí své finanční odškodnění za odběry plazmy k tomu, aby nakoupila vlnu: z ní pak plete malé ponožky a čepičky pro dříve narozené děti a zasílá je do okolních nemocnic.

Jak jste přišla na nápad darovat krevní plazmu?

Světlana Varkočková: Můj bratr chodí již delší dobu darovat plazmu do sanaplasma a to mě motivovalo.

Za finanční odškodnění nakupuje vlnu a pletete malé oblečky pro dříve narozené děti. Máte Vy sama osobní zkušenost s těmito dětmi?

Světlana Varkočková: Ne, nemám osobní zkušenost. Ale měla jsem potřebu pomáhat těm nejmenším a nejpotřebnějším z nás. Na internetu jsem si našla sdružení, které se stará o předčasně narozené děti. A dohodli jsme se na spolupráci.

Jste v kontaktu s rodiči těchto dětí?

Světlana Varkočková: Rodiče mi píší poděkování, někdy posílají fotografie. Ředitel nemocnice v Šumperku mi napsal děkovný dopis.

Co děláte pro své zdraví?

Světlana Varkočková: Zdraví je pro mě velmi důležité, a proto žiji zdravě.

Jaké přání byste si chtěla splnit?

Světlana Varkočková: Protože jsem od narození mého nejmladšího dítěte stále v jednom kole, moc bych si přála jet na dovolenou s mým mužem.

zpět

„Splnění všech snů je závislé na dobrém zdraví, takže dobré zdraví je mým snem.“

Lucie má 27 let a pracuje v cestovní kanceláři. Je pravidelnou dárkyní krevní plazmy.

Proč darujete plazmu?

Lucie: Chci pomáhat lidem, kteří jsou vážně nemocní. A jelikož vím, že se plazma nedá uměle vyrobit, chodím ji darovat.

Jak jste přišla na nápad darovat plazmu ?

Lucie: Dozvěděla jsem se o tom od své kamarádky, která zde pracovala. Líbila se mi ta myšlenka a v době, kdy jsem ještě studovala, se mi hodila i finanční odměna.

Co děláte pro své zdraví?

Lucie: Zdraví je pro mě velmi důležité. Pravidelně sportuji, zdravě se stravuji a dodržuji pitný režim.

Jak pomáháte nemocným lidem?

Lucie: Když je vážně nemocen někdo z mé rodiny či přátel, snažím se mu pomáhat, jak se dá. Tím, že daruji krevní plazmu, můžu pomoci i jiným lidem.

Jaké přání nebo sen byste si chtěla splnit?

Lucie: Splnění všech snů je závislé na dobrém zdraví, takže dobré zdraví je mým snem.

zpět

“Mým přáním je žít v klidu”

Libor Brzobohatý je od roku 2010 pravidelným dárcem v plazmacentru sanaplasma Brno. Je mu 57 a pracuje jako živnostník.

Darujete pravidelně krevní plazmu. Co je Vaší motivací?

Libor Brzobohatý: Motivací pro mě je vědomí, že pomáhám někomu, kdo potřebuje pomoc. A samozřejmě také odměna 400 Kč.

A jak Vás napadlo darovat krevní plazmu?

Libor Brzobohatý: V minulosti jsem mnohokrát daroval bezplatně krev. Proto mě nikdo nemusel přemlouvat, když jsme se v rodině na téma darování krevní plazmy bavili.

Jak důležité je pro Vás zdraví? Co pro něj Vy osobně děláte?

Libor Brzobohatý: Zdraví je důležité pro každého člověka. Takže se snažím dbát na své zdraví.

Víte, k čemu se plazma používá?

Libor Brzobohatý: Plazma je biologický materiál, který nelze úplně synteticky nahradit při výrobě léků.

Jak se Vás dotýká osud nemocných, kteří mají vážné zdravotní problémy?

Libor Brzobohatý: Na lidi s vážnými zdravotními problémy se dívám stejně jako na ostatní lidi. Každý by měl pomáhat tam, kde je to potřeba. Člověk nikdy neví, jestli zítra nebude pomoc sám potřebovat.

texts.darujte.sanaplasma.donors.donor5.question6

Libor Brzobohatý: Mým přáním je žít v klidu. Nechci zažívat žádné otřesy a prudké změny . A to se to týká jak zdraví tak i společnosti, politiky nebo počasí.

zpět

„Obdivuji všechny lékaře a zdravotní sestry, protože pomáhají druhým.“

Marcela Konárková daruje krevní plazmu už déle než pět let. 26letá studentka ateliéru Mediální a didaktické ilustrace předvedla své dovednosti také v plazmacentru sanaplasma Plzeň. Na stěnu u recepce namalovala strom života, na kterém jsou umístěny rámečky s fotografiemi nejvěrnějších dárců.

Co pro Vás bylo prvotním impulzem stát se dárcem plazmy?

Marcela Konárková: Původně jsem chtěla chodit darovat krev. Kamarádka mi však řekla o možnosti darování krevní plazmy přímo v centru Plzně. Po prvním odběru jsem zjistila, že to není nic bolestivého, a tak jsem se stala pravidelnou dárkyní.

Co děláte pro své zdraví?

Marcela Konárková: Myslím, že dobrý zdravotní stav je především o pozitivním myšlení a zdravé životosprávě. Snažím se být pozitivně naladěná a radovat se z maličkostí, jíst zdravé potraviny, pít dostatečné množství tekutin a alespoň 3x týdně sportovat. Na relax a kvalitní spánek teď bohužel moc času nemám, ale pokud to jde, snažím se odreagovat procházkami, návštěvou výstav nebo jen tak relaxovat s knihou či dobrým filmem.

Jak můžete pomoci lidem se zdravotními problémy?

Marcela Konárková: Obdivuji všechny lékaře a zdravotníky, protože pomáhají druhým. Já bohužel jejich schopnosti nemám, proto alespoň pravidelně daruji krevní plazmu, posílám dárcovské sms a jednou za čas kupuji věci z obchodu UNICEF. Podpořím tak ty, kteří to potřebují.

Máte nějaká přání nebo sny, které byste si ráda splnila?

Marcela Konárková: Ráda bych úspěšně zakončila své studium a našla si práci, která mě bude naplňovat. Moc bych si přála, aby to byla práce v oblasti umění nebo tvorby pro děti. V ideálním případě spojení obou těchto oborů.

texts.darujte.sanaplasma.donors.donor6.question5

Marcela Konárková:texts.darujte.sanaplasma.donors.donor6.answer5

zpět

“Máme dobrý pocit, že můžeme pomáhat”

Iva a Martina jsou kamarádky, Iva má 35 a Martina 27 let. Obě pracují ve zdravotnictví a velmi dobře ví, jak důležité je pro člověka zdraví a péče o něj. Jako maminky malých dětí si to uvědomují více než dřív. Starost o zdraví byl důvod, proč se Iva a Martina staly dárkyněmi krevní plazmy. Kamarádky darují pravidelně, většinou chodí na odběry společně a čas strávený na lůžku využívají k povídání a odpočinku.

Víte, k čemu se odebraná plazma využívá?

Iva: „Plazma se využívá pro výrobu léků, které není možné vyrobit jiným způsobem. Plazmu nelze ničím nahradit.“

Martina: „A tyto léky se používají pro velmi závažná onemocnění, například onemocnění krvetvorby nebo pro poúrazové stavy, jako jsou popáleniny, ztráty krve při úrazech, apod. Já sama jsem i v registru dárců kostní dřeně.“

Iva: „Každá máma ví, jak snadno se může objevit nemoc nebo stát úraz. Tím, že darujeme krevní plazmu, můžeme lidem v takové situaci pomoci. Máme dobrý pocit z toho, že můžeme pomáhat.“

Jaký sen byste si chtěly splnit ?

Martina a Iva: “Naším přáním je, aby nikdo z našich blízkých a přátel neonemocněl nějakou závažnou chorobou, zkrátka abychom byli všichni zdraví a spokojení.“

zpět

„Dokud jsem mladý a zdravý, mohu darovat a pomoci jiným lidem“

Pan David Sedláček navštěvuje naše centrum již od roku 2013. Je mu 30 let a mezi jeho koníčky patří sport, cestování a zvířata. Vystudoval Univerzitu Palackého v Olomouci, kterou zakončil bakalářským titulem a nyní pracuje u ozbrojených bezpečnostních služeb ČR v Olomouci.

Pravidelně darujete krevní plazmu. Jaká je Vaše motivace?

David Sedláček: Mojí motivací je hlavně to, že dokud jsem mladý a zdravý, mohu darovat a pomoci tak jiným lidem.

Jak jste přišel na myšlenku darování plazmy?

David Sedláček: O možnosti darování plazmy jsem se dozvěděl od kamarádů ze školy, kteří již plazmu darovali.

Jak moc je pro Vás Vaše zdraví důležité? Co pro něj děláte?

David Sedláček: Zdraví je pro mě samozřejmě nejdůležitější. Nejvíce si toho začne člověk vážit, právě když mu není dobře, a nebo je nemocný. Já osobně se snažím zdravě jíst a hodně sportuji. Nejraději dělám jogging, bojové sporty, box a chodím do fitnescentra.

Víte, na co se plazma používá?

David Sedláček: Moje přítelkyně má vystudovanou farmacii, a i od ní vím, na co všechno je možné plazmu využít. Plazma obsahuje minerální látky a bílkoviny a nejde uměle vytvořit. Proto je její darování velmi důležité. Vím, že se z plazmy vyrábí léčiva a je možno je využít například při léčbě hemofiliků nebo popálenin.

Jak se Vás dotýkají osudy lidí se zdravotními problémy? Co pro ně můžete udělat?

David Sedláček: Vím, že Vaše centrum pomáhá prostřednictvím nadace různým lidem. Sám jsem si prohlédl knihu, která je umístěna na recepci, a ve které jsou popsány osudy nemocných dětí. Jsem rád, že jen tím, že daruji plazmu, mohu i já udělat něco pro tyto děti.

Jaké jsou Vaše sny, a které byste rád uskutečnil?

David Sedláček: Rád bych pokračoval ve svém studiu a zakončil ho titulem Ing. Dalším mým snem je založit rodinu, postavit dům, zplodit syna a zasadit strom :)

zpět