Plazma - síla zdraví

Setkání v Evropském parlamentu 25.04.2019

21. února 2019 proběhlo v Evropském parlamentu setkání u kulatého stolu s cílem zvýšit povědomí o zvyšující se potřebě léků, které pochází z krevní plazmy pro pacienty v celé Evropě. Tohoto setkání se mimo jiné zúčastnili i představitelé naší společnosti Takeda/Sanaplasma.
Věděli jste, že proteiny obsažené v lidské plazmě, které představují 7 % objemu plazmy, jsou život zachraňující a nezbytné pro léčbu mnoha vrozených a vzácných onemocněních?
Dr. Matthias Gessner (European Plasma Alliance - EPA, jednatel společnosti Sanaplasma):
Posláním aliance EPA je podporovat bezpečné postupy sběru plazmy v Evropě, zaměřit se na zdraví a bezpečnost dárců a zajistit pacientům přístup k bezpečným léčivým produktům.
Plazmu lze odebírat dvěma způsoby, a to prostřednictvím odběru plné krve a nebo pouze plazmy. Zatímco dostupnost plazmy z odběru krve je omezena potřebou transfuzních přípravků, samotná plazma může být odebrána od dárce procesem zvaným plazmaferéza, která odseparuje plazmu dárce a vrátí zbývající krevní složky do krevního oběhu. Ačkoli plazmaferéza trvá déle než odběr celé krve (až 1h), může být prováděna častěji a může být odebráno více plazmy. Proto bude plazmaferéza klíčem k uspokojení rostoucí poptávky po plazmě v EU v budoucnu.
Ve 24 z 28 členských států Evropské unie (EU) odebírají krev a krevní složky výhradně neziskové státní nebo polostátní organizace. Pouze Německo, Rakousko, Česká republika a Maďarsko mají zavedeny programy sběru plazmy. V těchto zemích soukromý a veřejný sektor spolupracuje. Dr. Gessner prohlásil, že existuje jasná potřeba vyvinout programy plazmoferézy v celé EU a že tyto programy by mohly být provozovány jak soukromým, tak veřejným sektorem. Pro dosažení tohoto cíle potřebuje odvětví plazmy zvláštní uznání a právní rámec EU.