Aktuality

Covid-19 - Bezpečnostní opatření v našich centrech 08. 10. 2020

Covid-19 - Bezpečnostní opatření v našich centrech

Darování v našich centrech je bezpečné, zdraví našich dárců je pro nás prioritou.

V aktuální situaci jsme přijali v našich centrech následující zvýšená bezpečnostní opatření:

✅Všem dárcům vstupujícím do plasmacentra je ve vstupním prostoru změřena tělesná teplota a předložen krátký formulář k vyplnění
✅Vstup do plasmacentra je umožněn pouze dárcům s nasazenou maskou/rouškou­/respirátorem, teplotou pod 37 °C, dárce nesmí vykazovat příznaky onemocnění dýchacích cest nebo jiného infekčního onemocnění
✅Dárce je po vstupu povinen provést si dezinfekci rukou
✅Stoly pro dárce jsou v prostorách recepce a čekárny dárců rozmístěny tak, abychom zajistili 1,5 m odstup mezi dárci
✅Mezi odběrovými lehátky je zajištěný odstup 1,5 m
✅Dárcům doporučujeme se k dalšímu odběru objednat prostřednictvím aplikace sana-app, emailem event. telefonicky (aby se zkrátila doba pobytu dárce v plasmacentru)
✅Zvýšili jsme frekvenci čištění a dezinfekci povrchů v plasmacentru
✅Zákaz vstupu doprovodu dárců do centra.

Darování krevní plazmy je velmi důležité. Děkujeme všem, kteří pravidelně chodí plazmu darovat. Pomáháte tak pacientům, kteří mohou díky lékům z krevní plazmy žít kvalitnější život.